Bireysel Sağlık Sigortası

 

Risk

Uygun sağlık sigortasına sahip olmamak çok risklidir. Tıbbi harcamalardan kaynaklanan borçlar iflasın en önemli nedenlerinden biridir. Yaralanma veya ciddi bir hastalık durumunda sağlık bakım maliyetini karşılayacak uygun kapsamın bulunmaması, büyük maliyet ve borçlara neden olabilir.

Koruma

Bireysel sağlık sigortası için rehberlik ve seçenekler sunabiliriz. Uygun bir kapsama sahip olmak, sürekli artan tıbbi bakım maliyetine karşı güvence sağlayabiliriz

Hizmet

Seçtiğiniz sağlık sigortasının düzenli gözden geçirmeleriyle tutarlı hizmet, uygun korumayı sağlamak için sizi yolunda tutmak için çok önemlidir. Acentelerimiz yeni kayıt planlarını gözden geçirmek, değişen yasaları gözden geçirmek ve müşterilerimizin gelecek yıl için en iyi planı seçmelerini sağlamak için açık kayıt dönemlerinden önce müşterilerimizle görüşmekten mutluluk duyarlar.

 

Bireysel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yurt İçi Tedavi Teminatları

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi
 • Menopoz*
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

 • Küçük müdahale
 • Evde bakım
 • Rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yurtiçi hava ambulansı
 • Yurtdışı hava ambulansı
 • Doğum
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Yenidoğan kuvöz teminatı
 • Check-up*

Yurt Dışı Tedavi Teminatları

Yurt dışı tedavi teminatlarımız Ekonomik* ürünler için geçerli değildir.

Yurt Dışı Yatışlı Tedavi Teminatları

 • Küçük ameliyat
 • Orta ameliyat
 • Büyük ameliyat
 • Özel ameliyat
 • Özellikli ameliyat
 • Ekstra büyük ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Yurt Dışı Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi

Anadolu Sigorta-Medilab İşbirliği

 

 Ürünlerimiz

Temel Ürün - Hesaplı Sağlık Sigortası

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır.

Hesaplı Sağlık Sigortası ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Hesaplı Sağlık Sigortası Teminat Tablosu

TEMİNATLAR
ÖDEME ORANI (%)
TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT
100
LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ
100
LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün)
100
LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ
100
LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK
100
LİMİTSİZ
TANI YATARAK
100
LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ
100
LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ
100
LİMİTSİZ
DİYALİZ
100
LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR
KÜÇÜK MÜDAHALE
100
LİMİTSİZ
EVDE BAKIM
100
25.000,00 (YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON
100
35.000,00 (YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ
100
6.500,00 (VAK’A BAŞI)
SUNİ UZUV
100
30.000,00 (VAK’A BAŞI)
AMBULANS
100
3.000,00 (VAK’A BAŞI)
YURT İÇİ HAVA AMBULANSI
100
40.000,00 (VAK’A BAŞI)
YURT DIŞI HAVA AMBULANSI
100
80.000,00 (VAK'A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER
100
2.000,00 (YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ
100
40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
PSA
100
40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT
CHECK-UP
100
YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
 • Ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, ilaç(yatarak), tanı (yatarak), kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale teminatları sadece yurtiçinde limitsiz, yurtdışında ise yurtdışı teminat tablosundaki limitler dahilinde geçerlidir.
 • 40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimizin mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
 • 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalıların yaptırdıkları PSA testlerine ait giderleri, Şirketimizin PSA için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
 • Şirketimizin belirlediği check-up paneli, yılda 1 kez olmak üzere, Şirketimiz’in check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerli olacaktır. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yaşlarda olan sigortalılar için geçerlidir.
 • Sigortalılar ek prim ödeyerek ferdi kaza teminatı da alabilmektedir.

Hesaplı Sağlık Sigortası Yurtdışı Teminat Tablosu

TEMİNATLAR
ÖDEME ORANI (%)
TEMİNAT LİMİTLERİ
KÜÇÜK AMELİYAT
100
5.200,00 (AMELİYAT BAŞI)
ORTA AMELİYAT
100
13.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
BÜYÜK AMELİYAT
100
26.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZEL AMELİYAT
100
52.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZELLİKLİ AMELİYAT
100
130.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT
100
260.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ
100
1.5000,00 (GÜNLÜK LİMİT)
YOĞUN BAKIM
100
2.850,00 (GÜNLÜK LİMİT)
100
256.500,00 (VAK'A BAŞI)
DOKTOR TAKİBİ
100
530,00 (GÜNLÜK LİMİT)
İLAÇ YATARAK
100
4.950,00 (YILLIK LİMİT)
TANI YATARAK
100
7.600,00 (YILLIK LİMİT)
KEMOTERAPİ
100
124.500,00 (YILLIK LİMİT)
RADYOTERAPİ
100
102.000,00 (YILLIK LİMİT)
DİYALİZ
100
52.000,00 (YILLIK LİMİT)

 

                         

 • Atatürk Mah. Bandırma Cad. No : 31/ 1B (Otel Basri Giriş Karşısı) KARESİ / BALIKESİR
 • 0 266 243 02 88
 • 0 532 451 0 852
 • 0 266 243 02 78
 • info@elmalisigorta.com
Copyright 2020 © Elmalı Sigorta - Tüm Hakları Saklıdır.

Özgüweb Tasarım ve Yazılım Hizmetleri