Kaza Kusur Oranı Nasıl Belirlenir?

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ORANI VE KAZA SENARYOLARI

TRAFİK İŞARETLERİ BULUNAN KAVŞAKLARDAKİ MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARI

DURUM 1

A) Her iki araç aynı yönde seyir halinde iken A aracı kırmızı ışıkta kavşakta duruyor.
Araç takip mesafesini korumayan B aracı, A aracına çarpıyor. B aracı % 100 kusurludur. (K.Y.T.K.56/c ve Yön:107).

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

B) Her iki araç aynı yönde seyir halinde iken A aracı yeşil ışıkta aniden duruyor. B
aracı duraklamanın yasak olduğu yerde A aracına çarpıyor. A aracı %50 (K.Y.T.K.
57 ve Yön:109/e) kusurludur. B aracı da hız sınırını aştığı için %50 (K.Y.T.K. 52 ve Yön:101) kusurludur.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 50
B 50

C) Her iki araç aynı yönde seyir halinde iken kırmızı ışık yeşil ışığa dönüyor. A aracı geriye doğru hareket ediyor. A aracı %100 (K.Y.T.K.67 ve Yön:137) kusurludur.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

DURUM 2

Kırmızı ışıkta geçiş yapan A aracı %100 kusurludur (K.Y.T.K.47 ve Yön.95).

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

DURUM 3

A aracına yeşil ışık yanıyor ve kurala uygun olarak dönüş yapıyor. Yanlış şeritten gelen ya da yanlış şeritte bekleyen B aracı %100 (K.Y.T.K.47-56 ve Yön:95) kusurludur.

 

5-kaza

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 4

Her iki araç sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığını iddia ediyor:

A aracı kavşağa yaklaşırken dikkatli olmadığı için %50 (K.Y.T.K.57 ve Yön:109/d)
kusurlu olup B aracı da aynı madde ihlalinden aynı oranda yani %50 kusurludur

 

6-kazakusur

ARAÇ KUSUR(%)
A 50
B 50

DURUM 5

B aracı, yetkili ve görevli kişilerin işaretine uymadığı için %l00 (K.Y.T.K. 47/a ve
Yön:95/a) kusurludur.

 

7-kusurkaza

ARAÇ KUSUR(%)
B 100
A 0

DURUM 6

Tali yoldan ana yola çıkan B aracı ana yolda seyir halinde olan araca yol vermediği için

%100 (K.Y.T.K.57/b–5 Yön:109/c–4) kusurlu olup, A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

8-kusurkaza

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

TEK VE ÇİFT YÖNLÜ YOLLARDAKİ MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARI DURUM 7
B aracı karşı şeride geçerek kural ihlali yapmıştır.
B aracı %100 (K.Y.T.K. 56-1, 84/3 ve Yön:94/m,157/3) kusurlu olup, A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

9-kaza ksuru

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 8

B aracı, mecburi istikametten ters istikamete geri manevra yaptığı için %100 (K.Y.T.K.67 ve Yön:137) kusurlu olup, A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

10-trafikkazakusur

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 9

A aracı B aracına arkadan çarptığı için %100 (K.Y.T.K. 56/1-c ve Yön:107) kusurlu olup, B aracında kusur bulunmamaktadır.

 

11-tramer

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

DURUM 10

A aracı arkadan çarptığı için %100 (K.Y.T.K. 56/1-c ve Yön:107) kusurlu olup B
aracında kusur bulunmamaktadır.

 

12-tramersorgulama

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

DURUM 18

Tek aracın geçebileceği kadar dar yollarda karşılaşma halinde, B aracı, A aracına geçiş hakkı vermesi gerekirken vermediği için %100 (K.Y.T.K.56/e ve Yön:106/c) kusurludur. Geçişine devam eden A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 19

Her iki araç da diğerinin şeridini ihlal edip en sağ şeridi takip etmedikleri için %50 oranında kusurludur (K.Y.T.K.46/a ve Yön:94/a).

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 50
B 50

DURUM 20

A aracı, önünde seyreden aracı geçerken sol tarafından gelen diğer aracın geçmesini beklemediği için %100 (K.Y.T.K.54/l-a ve Yön:103/a) kusurlu olup, B aracında kusur bulunmamaktadır.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

DURUM 22

Geçiş yapmak isteyen araç sürücüsü, geçeceği aracı görünür ve duyulur işaretlerle ikaz ederek geçişini güvenli bir mesafe gittikten sonra sol şeritten yapmalıdır (K.Y.T.K. 54, 55 ve 56 ve Yön:103) .Bu kuralları ihlal eden A aracı %100 kusurlu olup B aracında kusur bulunmamaktadır.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

B aracı, bir iz veya mülkten çıkarken karayolundaki A aracının geçişini beklemediği için
%100 (K.Y.T.K.57 ve Yön:109/c–6) kusurludur. A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

17-kazakusur

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 26

B aracı, şerit izleme değiştirme kuralını ihlal ederek her iki şeridi de kullandığı için %100 (K.Y.T.K.56/a–1 ve Yön:94) kusurludur.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

A aracı kurallara uygun park etmiş araçlara çarptığı için % 100 (K.Y.T.K.84/ı)
kusurludur.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

DURUM 35

A aracı, akan trafiğin önünde kapısını açtığı için %100 kusurludur. B aracında kusur bulunmamaktadır.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

A aracı seyir halindeyken aracının kasasından düşen yük ya da araca ait parçalar kazaya sebebiyet verdiği için %100 kusurludur.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

DURUM 47

B aracı, kontrolsüz U dönüşü yaparak A aracı ile çarpışıyor. B aracı %100 kusurludur.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 48

A aracı, ters yöne girerek B aracı ile çarpışıyor. A aracı, %100 kusurludur.

 

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

KAVŞAK KOLLARI İŞARETLENMEMİŞ KAVŞAKLARDAKİ MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARI

DURUM 11

A aracı arkadan çarptığı için %100 (K.Y.T.K. 56/1-c ve Yön:107) kusurlu olup, B
aracında kusur bulunmamaktadır.

 

24

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

B aracı sağ şeritten dar kavisle dönüş yapmadığı için %100 (K.Y.T.K.53/a-1 ve
Yön:102/a) kusurludur.

 

25

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 13

Kavşak yoğunluğu trafik işaretleri ile belirtilmemiş kavşakta B aracı, sağdan gelen A aracının geçiş önceliği kuralına uymadığı için %100 (K.Y.T.K.57/1-c ve Yön:109/d–2) kusurludur.

 

26

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

Her iki araç da en sağ şeridi takip etmeyip, kavşak ortasında diğer aracın şeridini ihlal etmektedir. A aracı %50 (K.Y.T.K.46/a ve Yön:94/a) ve B aracı %50 (K.Y.T.K.46/a ve Yön:94/a) kusurludur.

 

27

ARAÇ KUSUR(%)
A 50
B 50

DURUM 15

B aracı sağ şeritte durması gerekirken, yasak yerde durduğu için %50 (K.Y.T.K.60 ve
Yön:113/b) kusurludur. A aracı da sağa dönüşü dar kavis ile kontrollü bir şekilde yapmadığı için
%50 (K.Y.T.K.53/a-4) kusurludur.

 

28

ARAÇ KUSUR(%)
A 50
B 50

DURUM 23

A aracı, dönüşünü kurallara uygun tamamlarken B aracı, kavşağa yaklaşırken hızını
azaltmadığı için %100 (K.Y.T.K.52/a Yön:101) kusurludur. A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

29

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DÖNER KAVŞAKLARDAKİ MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARI DURUM 16
B aracı, döner kavşakta ada etrafında sağdan dönüş yapmadığı için %100 (K.Y.T.K.53/c ve Yön:102/c) kusurludur. A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

30

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 17

B aracı, döner kavşakta ada etrafında sağdan dönüş yapmadığı için %100 (K.Y.T.K.53/c ve Yön:102/c) kusurludur. A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

31

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 32

B aracı döner kavşakta orta adaya yakın şeritten dönüş yapması gerekirken, A aracının şeridini ihlal ettiği için %100 ( K.Y.T.K. 53 ve Yön:102) kusurludur. A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

32

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

DURUM 33

A) A aracı döner kavşakta kurallara uygun olarak dönüş yapan B aracına çarptığı için %100 (K.Y.T.K. 57/b–6 ve Yön:109) kusurludur. B aracında kusur bulunmamaktadır.

 

33

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

B) B aracı döner kavşakta kurallara uygun olarak dönüş yapan A aracına çarptığı için %100 (K.Y.T.K. 57/b–6 ve Yön:109) kusurludur. A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

34

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

ÜÇ ARAÇLI MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARI DURUM 28
Bu tür kazalarda üç olay oluşur:

A) Arıza yapan ya da duran araç önlem almış ise;
A aracı yavaşladığı esnada B aracı A aracına, ve bu çarpmanın etkisi ile A aracı da arızalı veya duran araca çarpar. B aracı, takip mesafesini korumadığı için %100 (K.Y.T.K.56/1-c) kusurludur.

 

35

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

C 0

B) Arıza yapan ya da duran araç önlem almış ise;
A aracının arıza yapmış ya da duran araca çarpması durumunda, A aracı kurallara uygun olarak önlem almış olan araca çarptığı için %100 (K.Y.T.K.84/12) kusurludur. Akabinde B aracının A aracına arkadan çarpması durumunda B aracı da A ya karşı %100 kusurludur.

 

36

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
C 0

B 100

C) Arıza yapmış ya da duran araç önlem almamış ise;
Arıza yapan ya da duran araç önlem almadığı için %50 (K.Y.T.K. 59 ve Yön:116) kusurludur. A aracı da duran araca çarptığı için %50 kusurludur. Akabinde B aracının A aracına arkadan çarpması durumunda B aracı da A ya karşı
%100 (K.Y.T.K.56/1-c) kusurludur.

 

37

ARAÇ KUSUR(%)
A 50
C 50

B 100

DURUM 29

Arıza yapan ve önlem almayan araç %50 (K.Y.T.K.59,60 ve Yön:116) kusurludur. A
aracı arıza yapan ya da duran araca çarpmamak için karşı şeride geçerek C aracı ile çarpıştığı için
%50 (K.Y.T.K. 84/b) kusurludur.

 

39

ARAÇ KUSUR(%) ARAÇ KUSUR(%)
A 50 B 50
C 0

DURUM 34

A) A aracı, döner kavşakta ada etrafında yakın şeritte dönüşünü tamamlamayıp kazaya sebebiyet verdiği için %50 ( K.Y.T.K. 53/c ve Yön:102) kusurludur.
C aracı, takip mesafesini korumadığı için %50 ( K.Y.T.K 56/1c ve Yön:107) kusurludur. B aracında kusur bulunmamaktadır.

 

40

ARAÇ KUSUR(%)
A 50
B 0

C 50

B) A aracı, döner kavşakta ada etrafında yakın şeritte dönüşünü tamamlamayıp kazaya sebebiyet verdiği için %50 ( K.Y.T.K. 53/c ve Yön:102) kusurludur.
C aracı takip mesafesini korumadığı ve B aracının şeridini ihlal ettiği için %50 (K.Y.T.K
56/1c ve Yön:107) kusurludur.
B aracında kusur bulunmamaktadır.

 

41

ARAÇ KUSUR(%)
A 50
B 0

C 50

DURUM 44

A aracı, ana yola dikkatsiz olarak çıkıyor. A aracı B aracına çarpıyor. C aracı da B
aracına arkadan çarpıyor.
A aracı, B aracına çarparak verdiği hasarlardan dolayı %100 kusurludur.
C aracı, B aracına karşı B aracının arka hasarlarından dolayı %100 kusurludur.

 

42

ARAÇ KUSUR(%)
A 100
B 0

C 100

DURUM 45

C aracı, çok şeritli yolda seyir halinde iken, yanındaki şeritte seyir eden B aracına çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile B aracı, A aracına yandan çarpıyor. C aracı %100 kusurludur. B ve A araçlarının kusuru yoktur.

 

43

ARAÇ KUSUR(%)
A 0

B 0
C 100

ÇOK ARAÇLI ZİNCİRLEME MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARI DURUM 30

A aracı yol çalışması veya herhangi bir işaret levhasından dolayı beklemektedir. B aracının A aracına, C aracının B aracına, D aracının ise C aracına çarpması ile üç olay meydana gelmiştir:
Birinci olayda, A aracı ile B aracı değerlendirildiğinde; B aracı, takip mesafesini korumadığı için %100 (K.Y.T.K 56/1c ve Yön:107) kusurludur.
İkinci olayda, C aracı ile B aracı değerlendirildiğinde; C aracı, takip mesafesini korumadığı için %100 (K.Y.T.K 56/1c ve Yön:107) kusurludur.
Üçüncü olayda, D aracı ile C aracı değerlendirildiğinde; D aracı, takip mesafesini korumadığı için %100 (K.Y.T.K 56/1c ve Yön:107) kusurludur.

 

44

ARAÇ KUSUR(%) ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100
C 100
D 100

DURUM 31

D aracının araç takip mesafesini korumayıp C aracına hızla çarpması neticesinde, C aracı bu çarpmanın etkisiyle B aracına çarpmıştır. C aracının çarpması neticesinde, B aracı da A aracına çarparak zincirleme bir kaza meydana gelmiştir. Bu olayda D aracı % 100 (K.Y.T.K
56/1c ve Yön:107) kusurludur.

 

45

ARAÇ KUSUR(%) ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 0
C 0
D 100

DURUM 36

(Dört araçlı kazalar için serbest senaryo)

Dört araç herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple çarpışıyor.
Kusur oranları, kaza şekli ve tutanak bilgileri doğrultusunda sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir.

 

46

DURUM 37

(Beş araçlı kazalar için serbest senaryo)

Beş araç herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple çarpışıyor.
Kusur oranları, kaza şekli ve tutanak bilgileri doğrultusunda sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir.

 

47

DURUM 38

(Altı araçlı kazalar için serbest senaryo)

Altı araç herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple çarpışıyor.
Kusur oranları, kaza şekli ve tutanak bilgileri doğrultusunda sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir.

 

48

DURUM 39

(Yedi araçlı kazalar için serbest senaryo)

Yedi araç herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple çarpışıyor.
Kusur oranları, kaza şekli ve tutanak bilgileri doğrultusunda sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir.

 

49

DURUM 40

(Sekiz araçlı kazalar için serbest senaryo)

Sekiz araç herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple çarpışıyor.
Kusur oranları, kaza şekli ve tutanak bilgileri doğrultusunda sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir.

 

50

DURUM 41

(Dokuz araçlı kazalar için serbest senaryo)

Dokuz araç herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple çarpışıyor.
Kusur oranları, kaza şekli ve tutanak bilgileri doğrultusunda sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir.

 

51

DURUM 42

(On araçlı kazalar için serbest senaryo)

On araç herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple çarpışıyor.
Kusur oranları, kaza şekli ve tutanak bilgileri doğrultusunda sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir.

 

52

DURUM 43

A aracı herhangi bir nedenle duruyor. B aracı, A aracına çarpıyor. B aracı, A aracına karşı %100 kusurludur. C aracı kaza nedeniyle duruyor, D aracı da C aracına çarpıyor. D aracı C aracına karşı %100 kusurludur.

 

53

ARAÇ KUSUR(%)
A 0
B 100

C  0

D  100

  • Atatürk Mah. Bandırma Cad. No : 31/ 1B (Otel Basri Giriş Karşısı) KARESİ / BALIKESİR
  • 0 266 243 02 88
  • 0 532 451 0 852
  • 0 266 243 02 78
  • info@elmalisigorta.com
Copyright 2020 © Elmalı Sigorta - Tüm Hakları Saklıdır.

Özgüweb Tasarım ve Yazılım Hizmetleri